فرم پرسشنامه آنلاین مشتریان

این فرم جهت بهبود کارایی سیستم عرضه و بهبود تولید کیفیت محصولات تهیه و تدوین شده است و پر کردن آن توسط شما مشتریان گرامی ما را در رسیدن به این هدف کمک می نماید لذا با پر کردن آن به ما کمک کنید.

1 چه مدت است از این محصول استفاده می کنید؟
2 چطور با شرکت ما آشنا شدید؟
3 قبل از اینکه این محصول را بخرید، چه گزینه هایی را در نظر داشتید؟
4 اولویت اصلی تان برای خرید محصول (یا خدمات) چیست؟
5 هر چند وقت یکبار از محصول (یا خدمات) ما استفاده می کنید؟
6 چرا محصول ما را انتخاب کردید؟
7 از کدام ویژگی این محصول، بیشتر خوشتان می آید؟
8 اگر می توانستید چه ویژگی را به محصول اضافه می کردید؟
9 اگر به نظرتان محصول ما مشکلی دارد؟ لطفا توضیح دهید.
10 چه پیشنهادی برای بهبود کیفیت محصول (یا خدمات) ما دارید؟
11 به نظر شما، همکاران ما چه کار می توانند بکنند تا شما تجربه بهتری داشته باشید؟
12 میزان رضایت کلی شما از محصولات و خدمات ما به چه میزان است؟
13 به نظر شما مهمترین نقاط قوت و نقاط ضعف ما چیست؟
14 خیلی کوتاه و به زبان خودتان ما را توصیف کنید.