فرم نقد و شکایت مشتریان

شکایات شما به صورت محرمانه توسط کارشناس بازاریابی و امور قراردادها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خواهشمند است ، جهت رفع نواقص احتمالی و بهبود مستمر ارائه خدمات شرکت ، نقطه‏ نظرات و شکایات مورد نظر خود را مرقوم فرمائید .

1 نام و نام خانوادگی
2 کد ملی
3 مشخصات محصول
4 شماره تماس
5 آیا قبلاً نیز سابقه طرح شکایت از شرکت را داشته ‏اید؟
6 آیا شکایت شما پیرامون موضوع قبلی مجدداً تکرار شده است؟
7 آیا از نحوه پاسخگویی در مورد شکایت قبلی خود راضی بودید؟
8 مصادیق شکایت: (شکایت های مورد نظر را از لیست زیر تیک بزنید)
9 خلاصه موضوع شکایت خود را با ذکر دقیق اطلاعات مهم، مرقوم فرمائید.